مرکز حمایت از پناهندگان- آزربایجان جنوبی

Sığınmacılar Yardımlaşma Mərkəzi- Güney Azərbaycan

 

 

 

 

اطلاعات ضروری و لینکهای مفید - Önəmli Bilgilər və Linklər

تمامی حق و حقوق، تعهدات و خدماتی که برای شما فراهم می‌باشد را اینجا میتوانید پیدا کنید:

 

http://help.unhcr.org/turkey/fa/

Haklarınız, yükümlülükleriniz ve size sunulan hizmetler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?

http://help.unhcr.org/turkey/tr/

 

وب سایت مرکز اطلاعات پناهندگان سازمان اسکان مجدد آی سی ام سی در ترکیه و خاورمیانه:

 

https://rsc.icmc.net/login

 

BM Mültəci Örgütü  کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

http://www.unhcr.org/tr/

 

مشاهده وضعیت پرونده  در کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان – UNHCR

 

http://results.unhcr.org.tr/